Priemyselná projekcia a inžinierska činnosť

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates


VYBRANÉ REFERENCIE::


MINIOCELIAREŇ SSM a.s.Strážske
Vykonávací projekt – Vonkajšie a vnútorné potrubné rozvody technologických médií, Potrubné rozvody hydraulických, lubrikačných a mazacích olejov

Závod na výrobu súčiastok – SONY Nitra
Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, Vákuová stanica a rozvody vákua, Úpravňa vody, Rozvody a zariadenie chladenej vody

KIA Montážna hala motorov II
Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, Úpravňa vody, Rozvody a zariadenie chladenej vody
Projektový manažér pre technologickú časť projektu


VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE :


MINIOCELIAREŇ SSM a.s. Strážske
Technologická časť projektu pre Stavebné povolenie

MINIOCELIAREŇ SSM a.s.Strážske
Vykonávací projekt – Vonkajšie a vnútorné potrubné rozvody technologických médií, Potrubné rozvody hydraulických, lubrikačných a mazacích olejov

Závod na výrobu súčiastok – SONY Nitra
Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, Vákuová stanica a rozvody vákua, Úpravňa vody, Rozvody a zariadenie chladenej vody

KIA Montážna hala motorov II
Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, Úpravňa vody, Rozvody a zariadenie chladenej vody
Projektový manažér pre technologickú časť projektu

VÝROBNÁ HALA SPIRROL – AMT s.r.o. NOVÉ MESTO n/V
Komplexné riešenie stavby
Architektonické riešenie, technologické zariadenie, PRS, elektro, TZB

FLEX III PROJEKT, LEAF SLOVAKIA, LEVICE – GEŇA
Komplexné riešenie stavby
Stavebné úpravy, technologické zariadenie, PRS, elektro, TZB
Projektový inžinier  pre celú akciu

SONY E2 PROJEKT – I., II ETAPA – SONY NITRA
Výrobné technologické zariadenia, Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, Úpravňa vody, Rozvody a zariadenie chladenej vody

FOXCONN Slovakia E2, Etapa 2.0, B3 Projekt
Technologické zariadenie

Spájkovacia linka č.2a administratívny vstavok, NISSENS Slovakia s r.o. Čachtice
Komplexné riešenie stavby
Stavebné úpravy, technologické zariadenie, PRS, elektro, TZB

SaarGummi Slovakia s.r.o., D. Vestenice – Prístavba výrobnej haly – Rozšírenie výroby v závode SaarGummi Slovakia s.r.o.
Technologické zariadenie, Rozvody tlakového vzduchu, Rozvody chladiacej vody

Výrobný závod SUBTIL SPRING spol. s r.o. Myjava
Technologické zariadenie, Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu

Výrobný areál fy. HELLA Bánovce n/B – II. a III. etapa  
Technologické zariadenia

Závod na spracovanie oceľových zvitkov MOBIS Slovakia
Technologické zariadenie, kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu  

LEAF Slovakia, Levice – Geňa
Procesné diagramy výroby, Projektový inžinier  pre technológiu

Výrobná hala MAR SK, Martin
Technologické zariadenie, kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, rozvody technologickej vody   

Výrobná hala DANA FLUID PRODUCTS spol. s r.o., Dolný Kubín
Technologické zariadenie, kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu, rozvody technologickej vody   

Výrobný závod NISSENS Slovakia spol. s r.o. ,Čachtice
Technologické zariadenie

Výrobný závod UMC Slovakia, Nové Mesto n/V
Technologické zariadenie

Výrobná hala COMPAGNUCCI  Slovakia, Bánovce n/B
Technologické zariadenie, plynoinštalácia

Výrobný areál fy. DONHGHEE, Strečno
Plynová parná kotolňa, rozvody pary a kondenzátu

Výrobná hala GIESECKE & DEVRIENT CEP NITRA
Kompresorová a vákuové stanice, rozvody tlakového vzduchu a vákua

Služba SIIX ELECTRONICS Nitra  – Nový závod
Technologické zariadenie, dusíkové hospodárstvo, kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu  

GALVANICKÁ LINKA č.1 a č.2 pre povrchovú úpravu motorových ložísk – Glacier Tribometal Dolný Kubín
Technologické zariadenie, rozvody technologickej vody, Demi vody, odpadnej kyslej vody

Linky na výrobu motorových ložísk – Etapa 1 – 3, Glacier Tribometal Dolný Kubín
Technologické zariadenie, rozvody tlakového vzduchu a technologickej vody

Sušiaca komora dutiniek, SK Packaging Ružomberok
Technologické zariadenie, plynové hospodárstvo

Bieliace veže D0 a D1 –  Bieliaca veža D1,– MONDI BP SCP a.s. Ružomberok
Technologické zariadenie, rozvody vodolátky a bieliacich vôd  

Rekonštrukcia PS18 – Rekonštrukcia diskového filtra PS18, MONDI BP SCP a.s. Ružomberok
Rekonštrukcia diskového filtra, rozvody papierenskej vodolátky

Parný napájač – Vetvy A a B – úsek TEXICOM Ružomberok, sídlisko Roveň
Parovod a potrubný rozvod kondenzátu
 


PLYNOINŠTALÁCIE:


ALPS Projekt Trenčín, Slovakia TP3, TP4
Vnútorný plynovod

SEJONG Slovakia EXTENSION PROJECT, SEJONG Slovakia s.r.o., Lietavská Lúčka
Vnútorný plynovod

Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici
Plynoinštalácia

Pec na vápno a kaustifikácia – MONDI BP  SCP Ružomberok
Plynofikácia  

Výrobný areál fy. HELLA Kocovce Rakoľuby
Plynová kotolňa, priemyselný rozvod plynu

Rozšírenie výrobných kapacít  MIBA Slovakia Dolný Kubín
Vodíkové a dusíkové hospodárstvo, propán – butánové hospodárstvo, rozvody zemného plynu  

Výrobný závod IWK – 1 a 2. stavba  - INA Kysucké Nové mesto
Dusíkové a propán – butánové hospodárstvo, rozvody zemného plynu  

Malá parná jednotka – Slavošovské papierne  Slavošovce
Plynová kotolňa, rozvody zemného plynu  

Rekonštrukcia energetického hospodárstva – NsP Žilina
Plynová kotolňa, Kogeneračné jednotky – Plynové hospodárstvo, rozvody zemného plynu

KIA Motors Slovakia, SO 500 – Administratívna budova
Plynová kotolňa, rozvody zemného plynu  

KIA Motors Slovakia, SO 750 VPC  
Plynoinštalácia  

Výrobno – administratávny objekt UTILUX Dolný Kubín
STL prípojka, plynová kotolňa, rozvody zemného plynu

THERMAL PARK  Bešeňová
STL prípojka, plynová kotolňa, rozvody zemného plynu

Nový výrobný závod EK Beluša
STL prípojka, plynová kotolňa, rozvody zemného plynu

Modernizácia PS1, TENTO a.s. Žilina
Plynofikácia sušiaceho krytu

Výrobná hala DANA FLUID PRODUCTS spol. s r.o., Dolný Kubín
Plynoinštalácia

SONY NILE – Logistické centrum, Nitra
Plynoinštalácia

POLYFUNKČNÁ HALA CONSULTING CONTROL OF WELDING Žilina
Vonkajší plynovod, vnútorná plynoinštalácia

ADMINISTRATÍVNE A STAVEBNÉ CENTRUM FIRMY STAVOINSDUSTRIA HSV
Preložka VTL plynovodu