Architektonické a projektové práce

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

POPIS PROJEKČNÝCH ČINNOSTÍ:

  • Architektonické projektové práce
  • Komplexné navrhovanie bytových a nebytových stavieb
  • Navrhovanie interiérových priestorov bytových a nebytových stavieb
  • Inžinierska činnosť – stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia