Vitajte...

Vitajte na stránkach spoločnosti INFFEL, s.r.o.
Hlavým zameraním spoločnosti je komplexné projektové riešenie stavieb.

 • Architektonické a stavebné riešenia
 • Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 • Líniové vedenia a rozvody
 • Plynové zariadenia a inštalácie
 • Tvorba vizualizácií

Priemyselná projekcia a inžinierska činnosť

ROZSAH OPRÁVNENIA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE:

 • Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 • Líniové vedenia a rozvody
 • Plynové zariadenia a inštalácie

POPIS PROJEKČNÝCH ČINNOSTÍ:

 • Komplexné projektové riešenia priemyselných stavieb
 • Technologické vybavenie stavieb – osadenie technologických liniek a strojných zariadení do výrobných hál, kompresorové stanice, vákuové stanice a p., papierenská technológia
 • Rozvody technologických médií – tlakového vzduchu, technologickej vody, vákuové rozvody a p.
 • Zásobníkové stanice a rozvody technických plynov – propán – bután, vodík, dusík, kyslík a p.
 • Plynoinštalácia – plynovody, priemyselné rozvody plynu, plynové kotolne, domové rozvody
 • Vizualizácie a 3D zobrazenia pre priemyselné stavby

SPRACOVÁVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:

 • Štúdie
 • Projekty stavby pre stavebné povolenie
 • Realizačné projekty
 • Odborné pomoci
 • Výrobná dokumentácia

Architektonické a projektové práce

POPIS PROJEKČNÝCH ČINNOSTÍ:

 • Architektonické projektové práce
 • Komplexné navrhovanie bytových a nebytových stavieb
 • Navrhovanie interiérových priestorov bytových a nebytových stavieb
 • Inžinierska činnosť – stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia

Vizualizácie

POPIS PROJEKČNÝCH ČINNOSTÍ:

 • Vizualizácie a 3D zobrazenia pre priemyselné stavby
 • Vizualizácie a 3D zobrazenia interiérových a exteriérových priestorov