Ing. Peter Štiffel

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

 

Priemyselná projekcia

Inžinierska činnosť

 


VZDELANIE :


1980 – 1984 – Vysoká škola technická, Strojnícka fakulta, Košice                                              
1976 – 1980 – Stredná priemyselná škola, Spišská Nová Ves, odbor Strojárstvo
1967 – 1976 – Základná škola

Som Autorizovaný stavebný inžinier  –  Člen komory stavebných inžinierov  
Pod registračným číslom  3800*A*5-1,5,6
Kategória  : Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Pod registračným číslom  3800*A*2-3
Kategória  : Líniové vedenia a rozvody


ROZSAH OPRÁVNENIA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE :


Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Líniové vedenia a rozvody
Plynové zariadenia a inštalácie


PRAX :


1986 – 1993 – Celprojekt Ružomberok – samostatný projektant  
1993 – 1996 – SCP Ružomberok – samostatný projektant
1996 – 1999 – ALFA – HS Ružomberok – samostatný projektant
1999 – slobodné povolanie  – samostatný projektant
2010 – INFFEL s.r.o. – vlastník a konateľ firmy